Kultura Pomaga

Aukcja charytatywna

1 czerwca 2016, czyli w Dniu Dziecka, PR 2 PR zorganizował telefoniczną aukcję charytatywną. Słuchacze „Dwójki” licytowali podarowane przez twórców i ludzi kultury obrazy, rzeźby, plakaty, albumy, książki i inne limitowane wydawnictwa.

Pan Józef Wilkoń przekazał na rzecz aukcji jedną z ilustracji przygotowanych w związku z pracami nad Don Kichote Miguela de Cervantesa. Ilustracja Józefa Wilkonia „Błędny Rycerz i smoki”  osiągnęła jedną z najwyższych cen podczas całej aukcji (7.000 zł) .

Zebrane podczas aukcji charytatywnej środki zostały przeznaczone na budowę nowego pawilonu mieszkalnego dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach w województwie wielkopolskim.